Rejestracja Online- Czy warto uwzględnić ją w przypadku swojego eventu?

Tworzymy spersonalizowane strony rejestracyjne dla uczestników wydarzenia. 

W zależności od konwencji eventu może być to rejestracja otwarta, dostępna dla każdego lub zamknięta, do której dostęp mają wyłącznie osoby, które otrzymały indywidualne zaproszenie. 

W ramach rejestracji każdy uczestnik wypełnia na stronie formularz podając dane i jeśli jest taka możliwość swoje preferencje. 

W rejestracji uwzględniamy również ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH- co ułatwia organizatorowi wydarzenia wszelkie procesy związane z formalnością.

Jeśli w trakcie eventu są przewidziane warsztaty to przy okazji procesu rejestracji uczestnicy mogą się swobodnie na nie zapisywać wybierając te, którymi są zainteresowani. 


Jakie są dodatkowe korzyści wynikające z rejestracji ONLINE?

Przede wszystkim OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Wszelkie dane wpisane do formularza po całym procesie rejestracji są dostępne do wglądu organizatora- dzięki czemu unikamy stania godzinami w kolejkach, rozwiązywania niejasności związanych z tym "co wpisać w okienko", ponieważ do czasu eventu te wszystkie PRZYJEMNOŚCI mamy już za sobą. 

Bardzo często przy procesie rejestracji uczestnicy wydarzenia są proszeni o podanie nr. telefonu co pozwala potem organizatorom eventu na bezpośredni kontakt i dokładne przekazanie informacji dot. agendy, warsztatów czy wysyłanie przypomnień sms. 

Idąc tym tropem- system rejestracji ma korzystny wpływ na zwiększenie efektów działań promocji danego wydarzenia oraz budowę bazy danych, która może pomóc przy organizacji kolejnych eventów.